Ares Ares

MARKA 

(Trademark) Köken olarak) İtalyanca’da “marca” dan dilimize geçmiş. O da Almanca’daki “mark”tan gelir İmalatçı veya tacir tarafından kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak ve onları rakiplerin ürünlerinden ayırdetmek için kullanılan kelime, söz veya işaret. Marka, işletme ünvanı veya işletmenin ürününe verilen özel bir isim şeklinde olabilir. Marka kullanmaktaki asıl amaç firmayı tanıtmaktır. Bununla birlikte, marka alıcıyı da korur. Belirli markalar tüketicinin gözünde belirli kalitelerin simgesi durumundadır. Dolayısıyla malların değişik kalitelerinin ayırdedilmesine yardımcı olurlar. Üretici açısından da kendi malları üzerinde bir ölçüde monopolcü güç kazanılmasına yol açarlar. Bu sayede tüketicinin talebi kendi malına doğru yönlendirilir ve talep üzerinde bir ölçüde denetim sağlanır. Yeni malların tanıtımında ve reklam faaliyetlerinde markanın önemli bir rolü vardır.

LOGO 

Logo ticaretin başladığı yıllardan beri ürünleri, kuruluşları ya da hizmetleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan bir ya da birkaç tipografik karakterden meydana gelen bir nevi işaretlemedir. Amblem ise tipografik karakterlerin henüz bilinmediği zamanlarda kullanılmaya başlanan ve günümüzde okuması yazması olmayan insanları göz önünde bulundurarak hala kullanılmaya devam edilen daha çok sembollerle yapılan işaretlemedir. Bu iki kavram sık sık birbirine karıştırılmak ile birlikte her iki kavramında beraber kullanıldığı durumlarda artık ismi logo olarak adlandırılır. Hatta simge ve Ticari Marka kavramlarının da logo ve amblem ile birlikte karıştırıldığı da ayrı bir gerçektir.